رئیس هیئت مدیره

امید اخباراتی بعنوان رییس هیات مدیره شرکت اکشن نقش به سزایی در جهت گیری و پیشرفت شرکت اکشن داشته است، او از جمله افرادی است که با جدیت، نزدیک به سه دهه با هدف پیشرفت و تعالی چرخ اقتصادی ایران و ایرانی، در کسب و کارهای داخلی و خارجی تلاش کرده است. از جمله فعالیتهای تجاری حضور ایشان، می توان به تاسیس مجموعه های اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، خدماتی و درمانی اشاره نمود، همچنین با توجه به نیاز جامعه در امور واردات و صادرات نیز حضوری فعال و اثربخش داشته است.