سنباده پشت کرکی

پشت کرکی Velcro Discs سنباده های پشت کرکی عموما در عملیات سنباده کاری ظریف و ایجاد سطوح بدون موج با استفاده از لایه ای از الیاف پرزدار بر روی تکیه گاه سنباده پارچه ای و کاغذی در عملیات پولیشکاری استفاده می گردند.

موارد استفاده :  سنباده های پشت کرکی بر پایه پارچه در ماشین های دوار و مکنده و عموما برای عملیات پولیشکاری قبل از رنگ کاری و یا بعد از آن با توان تحمل دوران بالا برای اصلاح نواقص استفاده می گردند . – سنباده های پشت کرکی بر پایه کاغذ ضد آب ز پوست آب ) در سطح های دوار مکنده و عموما برای عمليات پولیشکاری قبل از رنگ کاری و یا بعد از آن برای اصلاح نواقص با قابلیت استفاده در محیط های مرطوب به کار گرفته می شود لازم بذکر است این محصول می تواند بدون سوراخ و یا با ایجاد آن طبق سفارش مشتری تولید گردد.