سنباده چتری

سنباده چتری Spindle Mops سنباده چتری عموما برای سنباده زنی داخل سطوح لوله ای شکل و یا سطوح بیرونی دایره ای که نیاز به سایش بصورت غیر مستمر و ضربه ای دارد استفاده می گردد