محصولات

تمامي سنباده هاي عمومي و تخصصي با انواع ريگ هاي متعارف بر پايه هاي مختلف و قابليت هاي متنوع در شركت اكشن قابل ارايه مي باشند.

اين محصولات شامل :
1- سنباده هاي تسمه اي در انواع :
الف: پشت پارچه اي براي ماشينهاي ثابت
ب: پشت كاغذي براي ماشين هاي ثابت
ج: پشت پارچه اي براي ماشين هاي دستي

2- رول سنباده در انواع :
الف : پارچه اي
ب: كاغذي

3-سنباده ديسكي در انواع :
الف : پارچه اي
ب: كاغذي
ج: فيبري

4-ديسك هاي لبه دار در انواع :
الف: كدبندي بر اساس رنگ
ب: بر مبناي سطح

5- چرخ هاي لبه دار و محورهاي دوكي

6- سنباده هاي ورقي در انواع :
الف : پارچه اي
ب: كاغذي

7- سنباده با پايه منسوج نبافته

سنگهای ساینده : سنگ برش سنگ ساب

سنباده پارچه ای : رولا . بریده شده ( ( sheet ) )

سنباده کاغذی :فلينت ( (FLINT ) ) و پوست آب

دیسکهای ساینده :دیسک کاغذی ، دیسک پارچه ای دیسک پشت کرکی : دیسک پد . ديسک فیبری

فلاپ : فلاپ دیسک آلومینیوم فلاپ ديسک زيركونيوم

سنباده های چتری : فلاپ ويل  ،چتری

سنباده تسمه ای : اندلس ( ( ENDLESS ) )

سنباده پشت کرکی : پشت گرکی

اسکاج: صنعتی و خانگی